Enjoying the view, Kirchberg, Austria 2000
[# AU0001]